Eläinavusteinen psykoterapia

Psykoterapiassa työskentelevät kanssani tarvittaessa erityisesti vakauttavassa vaiheessa omat terapiahevoseni. Hevoseni ovat toimineet ratsastusterapiassa (toimintaterapeutin tekemää) työparinani vuosia ja nyt psykoterapiassa hevoset jatkavat työtä kanssani.

Turvallisuuden tunne

Vakauttavan vaiheen psykoterapiassa on merkityksellistä saada arkeen sellaisia voimavaroja ja työkaluja, jotka auttavat selviytymään ja pärjäämään niissä hetkissä, missä oma olotila vaihtelee ja on haastava. Hevosen kanssa turvallisuuden tunteen vahvistaminen on erityisen antoisaa ja koskettavaakin.

Kehon ja mielen kieli

Hevonen tuo terapiaan oman kehon ja mielen kielensä, joka on hyvin samanlainen kuin meillä ihmisillä. Hevonen tunnistaa ihmisen piilossakin olevia tunnetiloja ja tuo ne näkyväksi; hevonen voi toimia tunteiden ja kokemusten peilinä. Omien tunteiden tunnistaminen hevosen kautta on oman mielenmaiseman tunnistamista ja tutkimista.

Oman vireystilan tunnistaminen

Yksi tärkeä vakauttavan vaiheen toipumista edistävä tekijä on kyky tunnistaa ja säädellä omaa vireystilaa. Traumakokemusten kautta oma vireystilasäätelyjärjestelmämme voi haavoittua niin, että menetämme taidon itsesäätelyyn. Säätelemätön vireystilajärjestelmä tarkoittaa, että mielessämme on hätätila. Meissä voi aktivoitua hyvin vahvoja puolustusmekanismeja tai voimme lamaantua, jähmettyä, olla vaikeissa tunnetiloissa. Hevonen tunnistaa tunteitamme viisaasti ja säädellen.

Sosiaalinen liittyminen

Hevoset ovat työparinani tietoisia siitä, että ne ovat turvassa ja osa laumaa. Vaikea tunne asiakkaassa on hevoselle em. syistä niin sanotussa sietoikkunassa. Hevosille on myös merkityksellistä saada säätelemätön säädellyksi, se on turvallisuuden tunteen vuoksi merkityksellistä. Kun asiakkaalla on kokemus siitä, että arki on turvatonta ja epävakaata, ennakoimatonta, hevosten avulla asiakas saa kokemuksen vakaudesta, turvallisesta olosta laumassa ts. turvallisuudesta yhteisössä. Hevosen kanssa yhdessä toimiminen vahvistaa sosiaalisen liittymisen taitoa.

Eläinavusteisuus osana psykoterapiaa

Näen merkityksellisenä, että eläinavusteisuus on osa terapiaprosessin kokonaisuutta. Syy-yhteyksien tutkiminen, pysähtyminen hankalaan muistoon tai kokemukseen, traumatisoivaan menneeseen on tärkeää tutkia terapiassa. Terapiaprosessissa on hyvä saada mahdollisuus pysähtyä ja tutkia omaa kokemusmaailmaa ja tuntemuksia myös ilman hevosta. Ajattelen, että myös hevosen läsnäolo terapiassa on säädeltyä ja suunniteltua. Erityisesti hankalat raastavat tunteet ja aggressiivinen olotila ovat sellaisia, joissa myös hevoselle voi tulla turvaton olo.

Kiintymyssuhde

Vaikeat kiintymyssuhteeseen liittyvät haasteet sekä monitasoinen kaltoinkohtelutematiikka aiheuttavat monesti tunnistamatonta ja muistamatonta olemista, dissosiaatiota. Vakauttavan vaiheen hoidossa tunnistamattoman tunnistamisessa hevosen viisaus on horjumaton. Hoivatuksi tulemisen kokemus hevosen kautta ja hoiva hevoselle vahvistaa suhteen luomista toiseen turvallisesti ja kehollisesti emotionaalisia rajoja rikkomatta. Kannetuksi tulemisen kokemus voi olla hyvin varhaiseen kokemukseen kuljettava ja korjaava.

Hevosen merkitys terapiassa

Hevonen traumapsykoterapiassa työparina on autenttinen ja rehellinen. Kuitenkin näen asian niin, että itse terapeutti on se koko terapiasuhteen vastuullinen peili ja toimija. Hevonen itsessään ei ole ihmeiden tekijä, itse asiakas on. Eläinavusteisuus psykoterapiassa tuo mielestäni eettisiä kysymyksiä tarkasteltavaksi. Se, miten hevonen on mukana, on tärkeää pohtia etukäteen. Traumatisoitunut ihminen on voinut kohdata hyväksikäyttöä ja pakottamista elämässään, sitä psykoterapiassa ei tarvinne mallintaa hevosen kautta lainkaan. Eli toisen kunnioittaminen, arvostaminen ja kuunteleminen tulee toteutua myös hevosen suuntaan. Eettisiä periaatteita noudattaen hevonen tuo traumapsykoterapiaan koskettavan ja merkityksellisen kokemuksen.